Premievrijstelling marginale arbeid

Doelgroep:

Werknemers die direct voorafgaand aan indiensttreding recht hebben op een uitkering. Dat kan een WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, Wajong-, WWB-, IOAW-, IOAZ-, WIK-uitkering of een uitkering wegens betalingsonmacht zijn.

Duur premievrijstelling:

De duur van de premievrijstelling is maximaal zes aaneengesloten weken.

Toepassing:

De premievrijstelling wordt verrekend met de Belastingdienst via de loonaangifte en dient derhalve via de loonadministratie te worden verwerkt.

Vereiste:

Het dienstverband mag niet langer dan zes aaneengesloten weken duren. Als de werknemer binnen de zes aaneengesloten weken uit dienst gaat en de werknemer binnen 31 kalenderdagen weer in dienst komt, vervalt de gehele premievrijstelling. De uitkeringsgerechtigde mag in het kalenderjaar ook niet eerder in dienst zijn geweest. Daarnaast mag in het kalenderjaar de premievrijstelling marginale arbeid voor deze uitkeringsgerechtigde niet reeds door een andere werkgever zijn toegepast.

Om in aanmerking te komen voor de premievrijstelling dient het verzoek hiervoor voor het einde van de dienstbetrekking van de uitkeringsgerechtigde bij de Belastingdienst te worden ingediend. Hierbij dient een kopie van de inschrijving van de werknemer als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf te worden bijgevoegd en dient het verzoek tevens door de uitkeringsgerechtigde te worden ondertekend.

No-riskpolis UWV:

Wellicht komt deze werknemer ook in aanmerking voor een no-riskpolis bij het UWV. Kijk via onderstaande link voor de voorwaarden.

No-riskpolis UWV


Voor uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek