No-riskpolis UWV

Doelgroep:

Werknemers die direct voorafgaand aan indiensttreding recht hebben op een uitkering. Dat kan een WAO-, WAZ-, WIA- of een Wajong-uitkering zijn. Ook werknemers die door ziekte of handicap problemen heeft gehad bij volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na het volgen van onderwijs in dienst treed. Tevens werknemers die in het verleden ooit een Wajong-uitkering ontvingen.

Werknemers geboren voor 8 juli 1954 die langer dan 52 weken een WW-uitkering ontvingen en vanuit de WW in dienst treden.

Recht op Ziektewet-uitkering:

De no-riskpolis geldt vijf jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. In bijzondere gevallen verlengt het UWV deze periode met nog eens vijf jaar. Dit geldt bij ernstige ziekte. Deze extra verlenging dient wel door de werknemer te worden aangevraagd. Bij ziekte van de werknemer betaald het UWV voor maximaal twee jaar de Ziektewet uitkering. Indien de werknemer een Wajong-uikering heeft of heeft gehad en in het geval van een WSW-indicatie geldt de no-riskpolis zolang de werknemer werkt.

Werknemers geboren voor 8 juli 1954 die langer dan 52 weken een WW-uitkering ontvingen en vanuit de WW in dienst treden gaat de Ziektewet-uitkering pas na dertien weken ziekte in.

Hoogte Ziektewet-uitkering:

In het eerste jaar van ziekte betaald het UWV tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. Het is gebruikelijk dat de Ziektewet-uitkering naar de werkgever wordt overgemaakt en hij deze verrekend met het loon.

Vereiste:

Om in aanmerking te komen voor de no-riskpolis heeft de werknemer een verklaring van de gemeente of het UWV nodig waarin staat dat hij een arbeidshandicap of WSW-indicatie heeft.


Voor uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek