Nieuws

Veranderingen WW vanaf 1 juli 2015

1 juli 2015
 

Door de Wet werk en zekerheid verandert ook een aantal regels in de WW. Deze regels gelden voor mensen die vanaf 1 juli 2015 een nieuwe WW-uitkering ontvangen. De veranderingen in de WW benadrukken dat het loont om vanuit een WW-uitkering gedeeltelijk of volledig aan het werk te gaan.


Veranderingen per 1 juli 2015


Uitkering 1 keer per maand

Vanaf 1 juli wordt de WW-uitkering per maand betaald. Nu wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald. Voor uitkeringen die starten voor 1 juli 2015, blijft de betaling per 4 weken.


Opgeven en verrekenen van inkomsten

Vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering het inkomen aan als een werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan zijn WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten, in plaats van het aantal gewerkte uren.

De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.

Inkomsten opgeven

Werkzoekenden met een WW-uitkering geven na afloop van elke maand hun inkomsten door. Zij doen dit via Mijn UWV met het formulier Inkomstenopgave. Ook als er geen inkomsten zijn, zijn zij verplicht om dit door te geven. UWV berekent de hoogte van de uitkering en verrekent eventuele inkomsten. De WW-uitkering wordt alleen betaald als UWV het formulier heeft ontvangen.


Berekening dagloon

Vanaf 1 juli 2015 berekenen we het dagloon voor de WW-uitkering op basis van het sv-loon dat een werknemer verdiende in de periode van 12 maanden voordat hij werkloos werd. Ook als dit bij verschillende werkgevers is geweest. Heeft iemand korter dan die 12 maanden gewerkt? Dan wordt het dagloon van de WW-uitkering lager dan het gemiddelde dagloon van het verdiende inkomen.


Passend werk

Vanaf 1 juli 2015 worden alle banen na een half jaar uitkering als passend gezien. Dat betekent dat werkzoekenden na 6 maanden ook moeten solliciteren op banen met een lager opleidings-, werk- en denkniveau. De WW-uitkering vult het inkomen aan als een werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan zijn WW-maandloon. Daarmee is het altijd lonend om vanuit een WW-uitkering weer aan het werk te gaan.

Als een werkgever een werkzoekende wil aannemen, dan moet de werkzoekende dit werk, met het salaris dat hierbij hoort, accepteren. UWV kan een werkzoekende ook uitnodigen voor een gesprek om af te spreken op welke banen hij gaat solliciteren.


Veranderingen per 1 januari 2016


Maximale duur WW-uitkering

Voor werkzoekenden die vanaf 1 januari 2016 een WW-uitkering krijgen wordt de maximale duur van de WW korter. Dit gebeurt in stappen van 1 maand per kwartaal. Vanaf 1 april 2019 duurt een WW-uitkering dan nog maximaal 24 in plaats van 38 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkering na 24 maanden aan te vullen.


Aanpassing opbouw WW-rechten

Ook de opbouw van WW-rechten verandert. Op dit moment bouwen werknemers voor elk gewerkt jaar 1 maand WW op. Vanaf 1 januari 2016 bouwt een werknemer in de eerste 10 werkjaren nog steeds 1 maand WW op per jaar. Daarna is elk gewerkt jaar gelijk aan een halve maand WW-recht. Voor de berekening van het WW-recht kijken we naar het totale arbeidsverleden. Gewerkte jaren die liggen voor 1 januari 2016, blijven tellen voor 1 maand per jaar.


Toegankelijkheid IOW-uitkering

De IOW wordt verlengd tot 1 januari 2020. Daardoor kunnen ook oudere werklozen die na 30 juni 2011 werkloos zijn geworden en aan alle voorwaarden voldoen een IOW-uitkering aanvragen. Dit geldt niet alleen voor oudere werklozen van wie de WW-uitkering de maximale duur heeft bereikt maar ook voor werknemers die de maximale duur van de WGA-uitkering hebben bereikt en aan alle voorwaarden voldoen.

Ook de hoogte van de IOW-uitkering wijzigt. Tot 1 januari 2016 is de maximale hoogte 70% van het minimumloon. Dit bedrag wijzigt naar maximaal het sociaal minimum voor een alleenstaande. Dit ligt iets hoger dan 70% van het minimumloon.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek