Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor het R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur.

Doelgroep:

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke sector.

Toepassing:

De WBSO wordt verrekend met de Belastingdienst via de loonaangifte en dient derhalve via de loonadministratie te worden verwerkt.

Vereiste:

Als u gebruik wilt maken van de WBSO dient u, voor er met het R&D-project wordt gestart, een digitale aanvraag in te dienen. Het is verstandig om voor het indienen van deze aanvraag een gespecialiseerd bedrijf in de arm te nemen.

Als uw aanvraag door het RVO positief wordt beoordeeld, ontvangt u een S&O-verklaring. In de S&O-verklaring staat het maximale bedrag aan afdrachtsvermindering, welke via de loonaangifte mag worden verrekend.
U moet een S&O administratie bijhouden, waarin dient te worden vermeld hoeveel S&O-uren er worden gemaakt. In sommige gevallen dienen de werkelijke kosten en uitgaven te worden vastgelegd. Het daartoe gespecialiseerde bedrijf kan u in dit traject begeleiden.


Voor uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek