Proefplaatsing nieuwe werknemer

Doelgroep:

Werknemers die direct voorafgaand aan indiensttreding recht hebben op een uitkering. Dat kan een WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, Wajong- of Ziektewetuitkering zijn. Een werknemer met een WW-uitkering moet minimaal drie maanden werkloos zijn.

Duur proefplaatsing:

De duur van de proefplaatsing is twee maanden of op aanvraag maximaal zes maanden. Tijdens deze proefplaatsing behoudt de werknemer zijn uitkering en hoeft de werkgever geen loon te betalen.

Vereiste:

Om voor een proefplaatsing in aanmerking te komen dient de werkgever de intentie te hebben om de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden voor minimaal zes maanden. En minimaal voor het zelfde aantal uren per week als de proefplaatsing.

De aanvraag voor proefplaatsing moet bij het UWV vooraf worden ingediend. Pas na toestemming van het UWV kan de werknemer beginnen met de proefplaatsing.

Onderstaand formulier kan hiervoor worden gebruikt.

Formulier


Voor uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek