Nieuws

Verdwijning VAR vanaf 1 mei 2016

12 april 2016
 

Verdwijning VAR vanaf 1 mei 2016

Met ingang van 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Vanaf deze datum moeten zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers gebruik maken van modelovereenkomsten. Op de site van de Belastingdienst staan inmiddels beoordeelde en goedgekeurde overeenkomsten.

Als er gewerkt wordt volgens één van deze overeenkomsten, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen aan de Belastingdienst. De zzp-er is dan ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en krijgt bij ziekte of werkloosheid geen uitkering op grond van werknemerschap.

Wat te doen als u te maken hebt met zzp’er (s)?
Vanaf 1 mei 2016 moet er dus gewerkt worden met een modelovereenkomst. Op de site van Belastingdienst staan diverse door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. Door gebruikmaking van één van deze overeenkomsten hebben opdrachtgever en opdrachtnemer zekerheid over hun arbeidsrelatie.

De manier van werken in de praktijk moet wel volgens de modelovereenkomst gaan. Blijkt dit niet zo te zijn, dan is er wel sprake van een dienstbetrekking en moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en afdragen.

Bij gebruikmaking van een door de Belastingdienst vooraf beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkomst moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Indien deze verwijzing niet wordt opgenomen, kunnen partijen aan de gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen. Ook als er wijzigingen worden aangebracht in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, kan dit gevolgen hebben voor de loonheffingen.
Bij gebruikmaking van een eigen overeenkomst is het verstandig deze ter beoordeling voor te leggen aan de Belastingdienst.

Tot 1 mei 2017 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om te bepalen of het nodig is om te werken met een modelovereenkomst of welke modelovereenkomst past bij de manier waarop zij werken. Wel geldt tot 1 mei 2017 een inspanningsverplichting voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij moeten beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat de zzp’er niet in loondienst werkt.

Onderstaand de link naar de site van de Belastingdienst waar de modelovereenkomsten te vinden zijn:

Link naar de site van de Belastingdienst.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek