Nieuws

Tips Werkkostenregeling

1 januari 2015
 

  1. In de werkkostenregeling zijn een behoorlijk aantal vergoedingen en verstrekkingen op nihil gewaardeerd of vrijgesteld. Deze vergoedingen en verstrekkingen zijn onbelast en vallen dus buiten de vrije ruimte. Probeer derhalve zo optimaal mogelijk gebruik van deze categorieën te maken.
  2. Voor gereedschappen, mobiele communicatiemiddelen en computers geldt een vrijstelling op basis van het noodzakelijkheidscriterium. Genoemde goederen moeten dan ook noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het werk. Is dit het geval, dan kan aan de medewerker bijvoorbeeld een tablet of telefoon belastingvrij worden verstrekt, ongeacht of de medewerker hierbij een privévoordeel heeft.
  3. Personeelsfeesten, vrijdagmiddagborrels, recepties en jubileumfeesten zijn onbelast als ze plaatsvinden op de werkplek. Dit geldt ook voor werknemers van andere vestigingen, locaties of kantoren. Is er sprake van verstrekking van maaltijden dan dient hiervoor een bedrag van € 3,20 (2015) tot het loon te worden gerekend. Dit bedrag kan ook als werkkosten in de vrije ruimte worden aangemerkt
  4. Indien er (aan het einde van het jaar) vrije ruimte over is, dan kan dit worden aangewend voor een onbelaste bonus. De Belastingdienst staat een bedrag van € 2.400 per persoon toe, mits dit bedrag wordt verstrekt uit de vrije ruimte.
  5. Er is de mogelijkheid om de werkkostenregeling op concernniveau toe te passen. Met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium kan de directeur-grootaandeelhouder in dat geval meedelen in de vrije ruimte van het personeel in de werkmaatschappij.
  6. Geef bij een persoonlijke gebeurtenis van de werknemer (verjaardag, jubileum of geboorte kind) een attentie in de vorm van een cadeau. Indien de waarde van het cadeau onder de € 25 (inclusief BTW) blijft, wordt deze niet aangemerkt als loon. Wordt er echter een cadeaubon of geld gegeven, dan gaat dit ten koste van de vrije ruimte. 
  7. De bijdrage van de werkgever aan de personeelsvereniging valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De bijdrage van de werkgever mag niet meer zijn dan de bijdrage van de werknemers. Uitkeringen en verstrekkingen uit een personeelsvereniging zijn onder voorwaarden belastingvrij. Op een dergelijke manier kunnen werknemers cadeautjes ontvangen of personeelsfeesten worden georganiseerd.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek