Nieuws

Subsidieregeling Praktijkleren

2 juni 2017
 

Vanaf 2 juni 2017 kunnen werkgevers weer een aanvraag voor de subsidieregeling praktijkleren indienen voor het studiejaar 2016/2017. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student.

Voor wie?

De regeling geldt alleen voor deelnemers aan de volgende opleidingen:

 • Vmbo leerlingen die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg;
 • Leerlingen in het Mbo die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
 • Hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
 • Promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

Vereisten:

 • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of een kwalificerend bedrijf dat goede begeleiding geeft (hbo/wo).
 • De opleiding moet recht geven op een erkend (kwalificerend) en volledig diploma op mbo- of hbo-niveau.
 • De opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho) bij DUO.
 • De promovendus of technisch ontwerper in opleiding doet het onderzoek in opdracht van een private rechtspersoon die de loonkosten financiert, voor zover de promovendus of technisch ontwerper in opleiding niet bij deze rechtspersoon in dienst is.

Administratieve taken:

 • Er dient een door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst aanwezig te zijn.
 • Per deelnemer dient er een aanwezigheidsregistratie te worden bijgehouden.
 • Uit de administratie moet de begeleiding en de voortgang van de werknemer blijken.

De administratie van bovengenoemde punten is vormvrij. Er geldt een bewaarplicht van 5 jaar na het studiejaar waarvoor de subsidie is verstrekt.

Subsidiebedrag?

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin de werkgever begeleiding heeft gegeven en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. De subsidie is maximaal € 2.700 per jaar per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvraag:

De subsidie dient via de website van RVO digitaal te worden aangevraagd. Dit kan uiterlijk tot en met 15 september 2017.

Om de aanvraag in te kunnen dienen is een E-herkenningsmiddel nodig. Loonburo Westfriesland is in het bezit van dit certificaat en kan de aanvraag derhalve voor u indienen. Neem hierover contact met ons op.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek