Nieuws

Loonkostensubsidies 2015

1 oktober 2015
 

Als een werkgever bepaalde uitkeringsgerechtigden in dienst neemt of houdt, kan hij in aanmerking komen voor premiekorting of -vrijstelling. In de loonaangifte kan dan een bedrag in mindering worden gebracht op de af te dragen premies werknemersverzekeringen.

De volgende mobiliteitsbonussen en vrijstelling zijn op dit moment van kracht:


Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot proefplaatsing van een nieuwe medewerker en is er een subsidiemogelijkheid voor leerlingen en studenten.


Voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren kan onderstaande afdrachtvermindering van toepassing zijn.Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek