Mobiliteitsbonus bij in dienst nemen jonge uitkeringsgerechtigden

Doelgroep:

Werknemers in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 26 jaar die direct voorafgaand aan indiensttreding recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering.

Hoogte mobiliteitsbonus:

De mobiliteitsbonus bedraagt maximaal € 3.500 op jaarbasis bij een dienstverband van minimaal zes maanden en ten minste 24 uur per week. De mobiliteitsbonus kan nooit meer zijn dan het totaalbedrag van de door de werkgever verschuldigde basispremie WAO/WIA, de gedifferentieerde premie WGA, de premie WW-Awf, de Ufo-premie en de sectorpremie van al zijn werknemers.

Duur mobiliteitsbonus:

De duur van de mobiliteitsbonus is maximaal twee jaar, zolang de dienstbetrekking bestaat.

Toepassing:

De mobiliteitsbonus wordt verrekend met de Belastingdienst via de loonaangifte en dient derhalve via de loonadministratie te worden verwerkt.

Vereiste:

Om de mobiliteitsbonus te mogen toepassen is een doelgroepverklaring nodig. 

In het geval van een WW-uitkering kan de doelgroepverklaring door de werknemer telefonisch (0900 - 9294) worden aangevraagd bij het UWV. Hij kan het UWV middels een formulier ook machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar de werkgever op te sturen.

Het machtigingsformulier is via onderstaande link beschikbaar.

Machtigingsformulier

In het geval van een bijstandsuitkering dient de werknemer de doelgroepverklaring aan te vragen bij de gemeente.


Voor uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek